Loading...

Privacy policy, EN

 

Use of personal data

We only keep and use the personal data provided by you directly, within the framework of the service you request, or of which it is clear that they are provided to us to process, for example, an order.

We use the following data for the purposes mentioned in this privacy statement:

 

 • NAW data
 • Phone number
 • Billing address
 • E-mail address
 • IP address
 • Purchase history (if you have created an account)

 

 

Third parties 

 

We will not pass on the data linked to your user name to third parties, unless this is necessary in the context of the execution of the agreement that you conclude with us or if this is legally required. In case of suspicion of fraud or abuse of SHOWROOM41.NL we can hand over personal data to the competent authorities.

 

Handling order

When you place an order with us, we use your personal data for the processing thereof. If necessary for proper processing, we can also provide your personal data to third parties. Think of the post.

 

Publication

We do not publish your personal data.

 

Google Analytics

We use Google Analytics to track how visitors use SHOWROOM41.com, but we have set the Google Analytics code so that the IP addresses remain anonymous.

 

Security

We use secure connections (Secure Sockets Layer or SSL) that protects all information between you and our website when you enter personal data. The Wordfence plugin is used for the security of the site.

 

Retention periods

We do not store your data longer than necessary for the purpose for which we have collected your data. No data is stored via the website, but via the mail and the order form with contact details in printed form in the bookkeeping.

 

Changes to this privacy statement

We reserve the right to make changes to this privacy statement. It is advisable to consult this privacy statement regularly so that you are aware of these changes.

 

Access and change your data

For questions about our privacy policy or questions regarding access and changes to (or removal of) your personal data, you can contact us at any time using the information below.

 

Contact details

SHOWROOM41

Zaagmolenkade 43

3035KA Rotterdam

The Netherlands

 

info@showroom41.nl

+31102656430

 

 

 

 

Privacy verklaring, NL

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken voor bijvoorbeeld een order.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Koopgeschiedenis (indien je een account hebt aangemaakt)

 

Derden

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van showroom41.com kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afhandelen bestelling 

Wanneer je bij ons een order plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Denk hierbij aan de post.

 

Publicatie

Wij publiceren jouw persoonsgegevens niet.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers SHOWROOM41.NL gebruiken maar we hebben de Google Analytics – code zo ingesteld dat de IP-adressen anoniem blijven.

 

Beveiliging

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. De plugin Wordfence wordt voor de beveiliging van de site gebruikt.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Er worden geen gegevens via de website opgeslagen, wel via de mail en het orderformulier met contactgegevens in uitgeprinte vorm in de boekhouding.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

 

Contact gegevens

SHOWROOM41

Zaagmolenkade 43

3035KA Rotterdam

The Netherlands

info@showroom41.nl